Opskrivning til venteliste

Skriftlig henvendelse til:
Anní Johansen
Poppelhøj 62
2990 Nivå

eller pr mail til: ani@webspeed.dk

Opskrivningsbegyr:                 kr. 200,-
Årlig administrationsgebyr:   kr. 100.-

Opkrævninger udsendes hvert år i januar mdr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen